За нас

Дентална практика Интер Дент е създадена през 2003 г. ,за да осигури на своите пациенти изчерпателно лечение в затворен цикъл. Благодарение на използването на съвременна апаратура и оборудване и посредством различната професионална квалификация на специалистите ни, която обхваща всички области от денталната медицина, се извършва комплексно лечение без нуждата пациентът да излиза извън рамките на клиниката.

 

Структура на клиниката:

Приемна с регистратура (call център,съхранение на електронно здравно досие, връзки с обществеността ) ;

дентални кабинети за специализирано лечение;

рентгенов кабинет с модерен кугел за зъбни снимки с ниско лъчево натоварване;

стерилизационен блок;

външна градина с фонтан за изчакващи пациенти и придружители в релаксираща извънклинична обстановка.

 

Организация на работа:

Първото посещение на пациента включва обстоен преглед, план на лечение с алтернативи, финансов план.Активната лечебна дейност започва от следващото посещение, независимо с какъв основен проблем е пациента. Изключение са спешните дентални случаи, които изискват неотложна дентална помощ. Такъв тип организация има основни ползи и предимства, както за пациента, така и за точно спазване на графика в клиниката. Първото посещение осигурява :

-диагностициране на денталния проблем ,план за неговото лечение и определяне на времето за изпълнение на плана

– уточняване на общия здравен статус и необходима подготовка ако има връзка с денталната терапия

– за високорезултатно лечение е важно доверието и съучастието на пациента – обикновено се изгражда или не още при първата среща

– определяне на времето за посещение според клиничния проблем- за пациенти с голяма заетост предвиждаме по- дълги и по- малко на брой посещения

– изясняване на специалните изисквания и желания на пациента ,когато се касае за естетична реставрация на усмивката

– демонстриране на сходни клинични случаи и резултата от лечението им

– осигуряване на време за размисъл за приемане плана на лечение

– строга преценка на времето за всяка манипулация, доколкото е възможно, осигурява спазване на уговорените часове за всеки следващ пациент

Всяка група заболявания се лекува от специалист с квалификация в тази област. Научното и практическото развитие на професията ни прави невъзможно овладяването на непрекъснато развиващите се съвременни методи за лечение от един лекар. Екипът ни се състои от специалисти със строго фиксирани интереси и квалификация в отделни направления на денталната професия, което прави възможно овладяването на всички съвременни технологии и методики:

Д-р Динев– орална хирургия, имплантология, пародонтология, протетика

Д-р Христова– лечение на деца, ендодонтия, естетични реставрации

Д-р Костадинова– ортодонтия, лечение на деца, естетика

Д-р Соколов– ендодонтия, орална хигиена, консервативна дентална медицина

 

Здравната информация на всеки пациент се съхранява в електронно здравно досие според изискванията на закона за личните данни. Във всеки момент може да се направи справка за извършени манипулации, да се актуализира здравния статус или информацията да се ползва от друг специалист по преценка на пациента. Рентгеновите снимки се съхраняват в досието и са важна част от общата документация в клиниката.

Разполагаме с диспансерни програми за проследяване на резултата от лечението, хигиенни процедури и профилактични прегледи. Всеки пациент по негова преценка може да се възползва от привилегията да бъде подсещан по предпочитан от него начин.

За пациентите с кратък престой в България имаме специална организация на работния график, която позволява в максимално кратък срок да бъде извършена комплексна терапия, при строго спазване на биологичните изисквания и срокове. При ограничения в този аспект, лечението се разделя на етапи.

 

Оборудване и апаратура :

Индивидуалното фолиране и автоклавиране с партньорството на немската фирма Melag е гаранция за безопасност по отношение на трансмисивна инфекция по време на лечение. Дезинфекционните протоколи се спазват безпрекословно със съответния контрол за това.

Специфичната апаратура на водещи световни производители за лечение чрез съвременни ,утвърдени методи включва апарати като апекс –локатор, ултразвукови апарати за професионална хигиена, пиезохирургичен апарат за атравматични оперативни интервенции, лазерен апарат за хирургия, нискоенергиен лазер за физиотерапия, ендодонтски апарати, увеличителни лупи за прецизност на манипулациите, апарати за запълване на канали с топла гутаперка, имплантологичен хирургичен комплекс за точно спазване на параметрите при имплантиране и много други, обезпечаващи използването на специфични методики при лечението на денталните заболявания.

 

Взаимоотношения с пациента

Съзнаваме, че успешното лечение изисква взаимно доверие и партньорство.Част от този успех е позитивната настройка на пациента.

Лечебният ни екип се грижи за Вашия физически и емоционален комфорт на всеки етап от лечението, осигурени с отлично обезболяване, съпричастност и подкрепа. Всички Ваши въпроси и колебания ще намерят изчерпателни и аргументирани отговори.

Екипът от регистратори Ви партнира за комфортния Ви престой извън кабинетите, уточняване на удобно време за посещения и осигуряване на спешна помощ.
Отговорност на пациента е да следва стриктно съветите на лекаря и да ни информира при невъзможност да ползва уговореното посещение.

Добре е да се помни, че редовните профилактични прегледи са гарант за денталното и общо здраве.