Страх и болка

Страх и болка

Знаете ли, че страхът от болка е най-честата причина много пациенти да отиват с нежелание в денталния кабинет, а често пъти и да не стигат до там. Този страх е резултат от негативния опит натрупан най-често още в детска възраст.

Съвременните дентални практики организират работата си така, че да сведат до минимум тревожността и негативните асоциации на пациента. Ето някои задължителни правила, които редуцират стреса от предстоящата интервенция:

– Приветливата, комфортна обстановка в чакалнята, както и любезното отношение на сътрудниците.

– Кратко време на изчакване до започване на лечението.

– Ангажиращи вниманието материали по време на престоя в чакалнята – списания, мултимедия, образователни материали.

– Внимателно отношение на лекаря и асистента, разбиране на нуждите и очакванията на пациента.

– Удобни часове за прием. Пациентът не трябва да е психически натоварен от мисълта, че бърза и закъснява за някъде.

– Контрол на болката.

Контролът на болката е най-важната мярка за справяне със сраха. Той се осъществява чрез фармакологични средства. Най-често това са лекарства, наречени анестетици или упойки. Поставянето на анестезия не е лесна манипулация. Тя изисква добро познаване на анатомичните особености на областта, която ще обхваща и точна преценка за вида и техниката, която ще се използва. Обикновено се поставя чрез инжектиране, при терминалните или проводни анестезии, или чрез намазване или апликиране със спрей, при контактните анестезии. Последните са повърхностни, обхващат само лигавицата и обикновено предхождат убождането. За лечение на зъбите, костта и по-инвазивни манипулации на меките тъкани, те не са достатъчни за адекватна анестезия.

Инжекционната анестезия е свързана с убождане, което за някои хора е достатъчен стрес и основание за отказ от лечение. При по-сериозни случаи, могат да се приложат допълнителни средства и тактики за редуциране на тревожността и страха от инжекцията и манипулацията като цяло:

– Използване на медикаментозна премедикация с лекарства от групата на ненаркотичните аналгетици,транквилизаторите или нестероидните противовъзпалителни средства.

– Използване на анатомичните предпоставки при проводните анестезии. Обикновено се обезболяват повече зъби и е целесъобразно тяхното съвместно лечение, за да се избегне повторното убождане в следващото посещение. Поради тази логика, не съм съгласен с твърдението, че при страхливи пациенти трябва да се назначават кратки и чести посещения. Психиката ни е устроена така, че при екстремни ситуации се активират хормонални механизми за мобилизация. Разумно е да се използват тези механизми, а не всеки път преди лечението, пациентът да се мобилизира отново. Най-коректно е да се даде право на избор, тъй като всеки случай е индивидуален.

– Задължителна топикална подготовка на мястото на убождане. Използват се гелове или спрей, които се апликират за 10-15 сек. Мястото става безчувствено и убождането е безболезнено. Ако разтворът е добре темпериран до температурата на тялото и апликирането се извършва бавно, то и инфилтрирането ще бъде по-безболезнено.

Освен техниката за проводна и терминална анестезия,често се използва т.нар.интерлигаментарна анестезия. При нея, инфилтрацията на разтвора се извършва в пространството между коронката на дадения зъб и венеца около него. Изтръпва само този зъб , без меките тъкани в съседство. Това е едно предимство на методиката, защото се избягва дългия ефект на изтръпване, около 1,5 часа и повече, при останалите методи. Негатив е възпалението и некрозата, които понякога се наблюдават във венечната тъкан, където е поставена. Неприложима е при пародонтити.

Има специални апарати за контролирана дигитална остеоцентрална и интралигаментарна анестезия, при които инфилтрирането и убождането са абсолютно безболезнени. Апаратът осъществява убождането за части от секундата като времето не е достатъчно за генериране на болков импулс.

Противопоказания за анестезия:

-Алергии към храни или лекарства от други групи могат да дадат кръстосани реакции към анестетици. Абсолютно задължително е да се направи кожен тест, скарификация за отчитане на реактивността. Тъй като резултатът е ориентировъчен и не е 100% гаранция за липса на алергия, се назначава антиалергична подготовка с комбинация от медикаменти. Обикновено се използват два препарата с различен механизъм на действие, например съвременен антихистаминов препарат и кортикостероид. Редно е да се отбележи, че кортикостероидите при кратка употреба и в ниски дозировки, не проявяват тежките си системни странични реакции. С мощния си противовъзпалителен ефект, те са ценен помощник при редица заболявания и симптоми в ежедневната дентална практика.

– Някои системни заболявания, които имат връзка с метаболизма или прякото действие на анестетика върху организма. Най-често става въпрос за заболявания на: сърдечно-съдовата система – инфаркти, инсулти, стенокардия, хипертония и др.; черен дроб – хепатити,цироза. При стабилно компенсирано заболяване се използват подходящи по състав анестетици, а при необходимост се извършва консултация с лекуващия лекар.

При бременност няма никакъв проблем да се използва упойка, стига тя да е без съдържание на коригент – адреналин или прекурсор. Консултация с акушер-гинеколог се прави само при анамнеза за предхождащи проблеми в хода на бременността или преди нея.

Терминът анестезия е добил гражданственост, но той е неточен по отношение на ефекта на денталните упойки. Означава премахване на чувствителността. Практически обаче, в повечето случаи се касае за аналгезия, което означава премахване на усещането за болка. Особено при случаите на зъбна екстракция или други оперативни манипулации, чувството за допир, натиск и дърпане остава. Тези възприятия не натоварват по никакъв начин мозъчните центрове, но при страхливи пациенти с нисък праг, могат да се възприемат като болка. Затова е редно при поставяне на упойка за първи път, това да бъде обяснено.

Всяка съвременна дентална практика трябва да поеме отговорността за управлението на страха на пациентите си, в това число и на децата. Отговорността е в два аспекта – както мотивацията за последваща профилактика след цялостно лечение, така и възпитаване у детето на усещане за сигурност и доверие. С малките пациенти се работи на ниво комуникация доста преди същинското лечение на зъбите.

автор:Д-р Динев

Нашият екип

Млади, амбициозни професионалисти с тясно специализирани интереси в отделните области на денталната медицина

Виж целия екип

Д-р Бранимир Динев

Д-р Бранимир Динев

Орален хирург

Още
Д-р Костадинова

Д-р Костадинова

Дентален лекар

Още
Д-р Венета Христова

Д-р Венета Христова

Дентален лекар

Още
Д-р Калин Соколов

Д-р Калин Соколов

Дентален лекар

Още

Свържете се с нас

Интер Дент

Успешното лечение изисква взаимно доверие и партньорство. Лечебният ни екип се грижи за Вашия комфорт на всеки етап от лечението,чрез отлично обезболяване, съпричастност и подкрепа. Всички Ваши въпроси ще намерят изчерпателни и аргументирани отговори. Екипът от регистратори Ви партнира за уточняване на удобно време за посещения и осигуряване на спешна помощ.

+359 76 605 133
0898 584 844
interdent.2003@gmail.com