Wtcu

Защо да изберете нас?

Световната практика безспорно е доказала предимствата на специализираното лечение пред лечението тип ”общопрактикуващ лекар”. Съвременните методи и компетентното използване на специфичната апаратура, изисква постоянно професионално усъвършенстване. Наше предимство е екипната работа ,като всеки лекар е с интереси и квалификация в определена специалност на денталната медицина. Това позволява непрекъсната допълнителна квалификация и е залог за усвояване на последните достижения на денталната професия, респективно най-доброто лечение за вас.

Модерното ни оборудване и интериор покриват най-високите стандарти в денталната практика. Апаратите и методиките за лечение по последни достижения на денталната медицина, изискват допълнителна квалификация на лекуващия екип. Това е възможно благодарение на тясно специализираните интереси на нашите лекари.

Отделните специалисти във всяка област на денталната медицина,рентгеновата и физиотерапевтична техника, позволяват провеждането на комплексно лечение в рамките на клиниката. Всяка една манипулация се извършва под анестезия.

Специална организация на работния график за пациенти с кратък престой в България и пациенти с висока заетост- продължителни,малко на брой посещения, съобразени с времето на пациента.