Естетика

Всяко лечение трябва да има за краен резултат, както възстановяване на функцията и целостта на зъбите, така и естетичен външен вид. Някои състояния не касаят функцията на зъба, а само естетичните му параметри.

В клиниката се извършват корективни естетични интервенции. Съвременните фотополимери са материали за лечение не само на кариес, но и за промяна на формата и цвета на зъбите при естетичен дефицит, затваряне на диастема и художествено реставриране при големи зъбни разрушения. Така може да бъде избегнато изпиляването на тези зъби за корони.

Керамичните и композитните фасети също са сравнително консервативен начин за решаване на тези проблеми.

Други манипулации в естетичната дентална медицина са избелване на зъбите, покриване на оголени коренови повърхности (рецесии), отстраняване на пигментации на венците с лазер, корекция на венечна усмивка, промяна на дължината, формата и цвета на зъбите.

В много от случаите комплексното лечение изисква, както възстановяване на загубената функция, така и хармонизиране на усмивката чрез изграждане на определени взаимоотношения на зъбите и венците около тях. Това лечение изисква компетенция, старание и вроден талант на лекуващия екип за постигане на траен и високоестетичен краен резултат.