Комплексно лечение при дефицит на време

Специфична организация на работния график при пациенти с кратък престой в България или пациенти с висока заетост и невъзможност за чести посещения. Предвиждат се по-дълги и по-малко на брой сеанси и така се скъсява продължителността на лечебния период.Когато лечението изисква спазване на определени биологични срокове за възстановяване, то може да се раздели на етапи.