Лечение на деца

Детският организъм не само се различава от този на възрастните, но има своите специфики в различните периоди на растеж на детето. Това важи и за съзъбието. Подходите при лечение на детските зъби зависят от вида на зъба ( млечен, постоянен), вида на съзъбието ( временно, смесено, постоянно ), срока за поникване, захапката, диагнозата. Не на последно място е и психо-емоционалното съзряване на детето и доколко това съответства на биологичната му възраст.

Всички тези аспекти определят детската дентална медицина като една от сложните специалности, изискваща голям заряд от знания и умения, както и индивидуален подход към всяко дете.

В клиниката се лекуват заболявания на детските зъби, ортодонтски отклонения в захапката; извършва се профилактика чрез силанизиране и флуоризиране. Специалистите ни са с дълъг клиничен опит, индивидуален подход и търпение. Нашата цел е да помогнем на малките пациенти да преодолеят страха и да възпитаме у тях висока здравна култура.