Лечение на пациенти с придружаващи заболявания

Пациенти с придружаващи заболявания са високорискови за всяка оперативна интервенция и изискват предварителна подготовка ако заболяването не е добре контролирано. Всяка хирургична интервенция поставя повишени изисквания пред организма и често пъти води до обостряне на общото заболяване или тежки животозастрашаващи състояния.

Клиниката разполага с дентален лекар с образование „магистър по медицина“, който компетентно осигурява консултация със съответните лекари специалисти в дадена област на медицината и извършва адекватна преценка и подготовка при тази категория пациенти.