Хирургия

В клиниката се извършват всички оперативни интервенции в домена на специалността „Орална хирургия“:

• оперативна екстракция на ретинирани и полуретинирани мъдреци

• отстраняване на кисти и доброкачествени костни и мекотъканни образувания

• пародонтална и пластична хирургия на лигавица и венци

• оперативно лечение на абсцеси, флегмони и некротични лезии

• костозаместващи интервенции

• импланти

 

Някои от операциите се извършват с ултразвукова пиезохирургична техника или хирургичен лазер при показания за това. Тези методи осигуряват щадящ подход и бързо зарастване, както и безболезнен следоперативен период.