Дентални Асистенти

Сертификати

Правилното и качествено лечение на пациентите с дентални заболявания в 21 век е екипна дейност от лекар и дентален асистент, която води до успешен резултат. В този смисъл, денталните асистенти в Интер Дент са ключово звено за добра лечебна практика. Те с търпение и всеотдайност всеки ден се грижат не само за комфорта на лекарите и пациентите, но са важен фактор за успеха на всяко лечение.
Дентални асистенти в нашата клиника (от ляво надясно на снимката) са Елена Ходжаян, Биляна Тодорова, Анелия Асенова и Боряна Златанова.

Биляна Тодорова е главен дентален асистент. Има призната квалификация по специалността „ Асистент на лекар по дентална медицина” от Център за продължаващо обучение „ Хипократ”. В екипа на клиника Интер Дент е от нейното създаване през 2003 г.
Тя е най-усмихнатия и ведър член на екипа и сплотяващ фактор, както по време на работа, така и в извънработната среда. Изключително организирана е и изисква това от целия екип. На нея е поверен изцяло редът в клиниката. Основните й задължения включват асистенция в хирургичната и оперативната лечебна дейност. Тя е съпричастна, винаги позитивна и уважавана от пациентите и своите колеги.

Боряна Златанова е с квалификация по специалността „Асистент на лекар по дентална медицина” от Център за продължаващо обучение „Хипократ”. Тя е спокоен, старателен и дисциплиниран професионалист. Нейната способност за висока концентрация я прави ценен асистент при работа с денталния микроскоп.

Анелия Асенова е отговорна и изпълнителна в лечебните си задължения. С вродената й доброта и човечност, тя винаги е готова да помогне и съдейства на всеки пациент или колега.

Елена Ходжаян е най-новия член на екипа. Тя е самокритична, но уверена. Старанието и амбицията са в основата на нейния професионализъм. Обича предизвикателствата, винаги е усмихната и всяка задача приема с ентусиазъм.

Правилното и качествено лечение на пациентите с дентални заболявания в 21 век е екипна дейност от лекар и дентален асистент, която води до успешен резултат. В този смисъл, денталните асистенти в Интер Дент са ключово звено за добра лечебна практика. Те с търпение и всеотдайност всеки ден се грижат не само за комфорта на лекарите и пациентите, но са важен фактор за успеха на всяко лечение.
Дентални асистенти в нашата клиника (от ляво надясно на снимката) са Елена Ходжаян, Биляна Тодорова, Анелия Асенова и Боряна Златанова.

Биляна Тодорова е главен дентален асистент. Има призната квалификация по специалността „ Асистент на лекар по дентална медицина” от Център за продължаващо обучение „ Хипократ”. В екипа на клиника Интер Дент е от нейното създаване през 2003 г.
Тя е най- усмихнатия и ведър член на екипа и сплотяващ фактор, както по време на работа, така и в извънработната среда. Изключително организирана е и изисква това от целия екип. На нея е поверен изцяло редът в клиниката. Основните й задължения включват асистенция в хирургичната и оперативната лечебна дейност. Тя е съпричастна, винаги позитивна и уважавана от пациентите и своите колеги.

Боряна Златанова е с квалификация по специалността „ Асистент на лекар по дентална медицина” от Център за продължаващо обучение „ Хипократ”. Тя е спокоен, старателен и дисциплиниран професионалист. Нейната способност за висока концентрация я прави ценен асистент при работа с денталния микроскоп.

Анелия Асенова е отговорна и изпълнителна в лечебните си задължения. С вродената й доброта и човечност, тя винаги е готова да помогне и съдейства на всеки пациент или колега.

Елена Ходжаян е най-новия член на екипа. Тя е самокритична, но уверена. Старанието и амбицията са в основата на нейния професионализъм. Обича предизвикателствата, винаги е усмихната и всяка задача приема с ентусиазъм.

Сертификати

Call Now Button