Д-р Бранимир Динев

Сертификати

Д-р Динев е създател и управител на дентална клиника Интер Дент.
Завършил е средното си образование в природо-математическата гимназия в гр. Перник, където е роден.
Дипломира се като лекар по дентална медицина във факултета по дентална медицина към медицинския университет в гр.София през 1998 г. Веднага след завършване на висшето си образование, започва работа като дентален лекар-ординатор в хирургичното отделение на стоматологична поликлиника гр.Перник. По същото време следва медицина в медицинския университет в гр.София, където се дипломира през 2001 г като лекар. Медицинските и денталните знания осигуряват на д-р Динев предимство и увереност за безопасно дентално лечение на пациенти с придружаващи общи заболявания.
Д-р Динев има призната специалност по орална хирургия от катедрата по дентална,орална и лицево-челюстна хирургия към факултета по дентална медицина в гр.София, в която е редовен асистент в периода 2006-2008 г. Впоследствие, след спечелен конкурс е хоноруван асистент в същата катедра. С ентусиазъм и желание споделя натрупаните знания и опит през годините със своите колеги. Някои от неговите студенти вече са прекрасни лекари и са част от екипа на дентална клиника Интер Дент.

Клиничните интереси на д-р Динев са в областта на:

 • орална хирургия
 • имплантология
 • пародонтология
 • протетично възстановяване

Допълнителните квалификации на Д-р Динев, включват участия в курсове, семинари и сертифицирани конгреси в страната и чужбина. Някои от тях, касаещи пряко клиничната му дейност са свързани с:

 • Приложение на растежните тромбоцитни фактори (PRF) при лечение с импланти и дентални оперативни интервенции.
 • Приложение на високоенергийните диодни лазери при лечение на пародонтит и операции в устната кухина.
 • Приложение на костни заместители при лечение с импланти и при синус-лифт.
 • Лечение с импланти чрез използване на 3D хирургични водачи (обучение в Израел).

Д-р Динев е завършил пълен курс в четири нива на Проф. Марк Данан- Франция, на тема: Пародонтална костна хирургия, муко-гингивална пародонтална хирургия, консервативно и хирургично лечение на пародонталните заболявания, както и курс в три нива на Prof. Andre Saadoun, касаещи отново темата за лечението на пародонтита и пародонталната и мекотъканната хирургия.
Малка част от сертификатите за посетени курсове, конгреси и семинари от д-р Динев, са приложени под неговата фотоснимка.
През 2003г., вдъхновен от бързото развитие на денталната медицина, д-р Динев преформира индивидуалната си практика в дентална клиника с екип от амбициозни, талантливи лекари, отдадени на професията. Той вярва, че качествено лечение в пълен обем може да се проведе, когато всеки лекар се развива в определена област на денталната медицина.
Неговият интерес към оралната хирургия и пародонтологията го ориентират още по време на следването. Деликатната област, в която се развива е свързана със страх от предстоящите манипулации. Осъзнавайки това, той всеки ден се стреми с внимание и съпричастност да помогне на своите пациенти заедно да преодолеят безпокойството от предстоящото лечение.
Д-р Динев непрекъснато повишава професионалната си квалификация. Неговата самокритичност му помага да бъде все по- прецизен в ежедневната си дейност.
Д-р Динев е член на българския зъболекарски съюз.

Д-р Динев е създател и управител на дентална клиника Интер Дент.
Завършил е средното си образование в природо-математическата гимназия в гр. Перник, където е роден.
Дипломира се като лекар по дентална медицина във факултета по дентална медицина към медицинския университет в гр.София през 1998 г. Веднага след завършване на висшето си образование, започва работа като дентален лекар-ординатор в хирургичното отделение на стоматологична поликлиника гр.Перник. По същото време следва медицина в медицинския университет в гр.София, където се дипломира през 2001 г като лекар. Медицинските и денталните знания осигуряват на д-р Динев предимство и увереност за безопасно дентално лечение на пациенти с придружаващи общи заболявания.
Д-р Динев има призната специалност по орална хирургия от катедрата по дентална,орална и лицево-челюстна хирургия към факултета по дентална медицина в гр.София, в която е редовен асистент в периода 2006-2008 г. Впоследствие, след спечелен конкурс е хоноруван асистент в същата катедра. С ентусиазъм и желание споделя натрупаните знания и опит през годините със своите колеги. Някои от неговите студенти вече са прекрасни лекари и са част от екипа на дентална клиника Интер Дент.

Клиничните интереси на д-р Динев са в областта на:

 • орална хирургия
 • имплантология
 • пародонтология
 • протетично възстановяване

Допълнителните квалификации на Д-р Динев, включват участия в курсове, семинари и сертифицирани конгреси в страната и чужбина. Някои от тях , касаещи пряко клиничната му дейност са свързани с:

 • Приложение на растежните тромбоцитни фактори(PRF) при лечение с импланти и дентални оперативни интервенции.
 • Приложение на високоенергийните диодни лазери при лечение на пародонтит и операции в устната кухина.
 • Приложение на костни заместители при лечение с импланти и при синус-лифт.
 • Лечение с импланти чрез използване на 3D хирургични водачи ( обучение в Израел).

Д-р Динев е завършил пълен курс в четири нива на Проф. Марк Данан- Франция , на тема: Пародонтална костна хирургия, муко-гингивална пародонтална хирургия, консервативно и хирургично лечение на пародонталните заболявания, както и курс в три нива на Prof. Andre Saadoun, касаещи отново темата за лечението на пародонтита и пародонталната и мекотъканната хирургия.
Малка част от сертификатите за посетени курсове, конгреси и семинари от д-р Динев, са приложени под текста.
През 2003г., вдъхновен от бързото развитие на денталната медицина, д-р Динев преформира индивидуалната си практика в дентална клиника с екип от амбициозни ,талантливи лекари, отдадени на професията. Той вярва, че качествено лечение в пълен обем може да се проведе, когато всеки лекар се развива в определена област на денталната медицина.
Неговият интерес към оралната хирургия и пародонтологията го ориентират още по време на следването. Деликатната област, в която се развива е свързана със страх от предстоящите манипулации. Осъзнавайки това, той всеки ден се стреми с внимание и съпричастност да помогне на своите пациенти заедно да преодолеят безпокойството от предстоящото лечение.
Д-р Динев непрекъснато повишава професионалната си квалификация. Неговата самокритичност му помага да бъде все по- прецизен в ежедневната си дейност.
Д-р Динев е член на българския зъболекарски съюз.

Сертификати

Call Now Button