Д-р Мария Димова

Сертификати

Д-р Мария Димова е завършила средното си образование в гимназия с преподаване на чужди езици „ Симеон Радев” гр. Перник с профил немски език и биология. През 2008 г. започва да изучава химия в химическия факултет на СУ „ Климент Охридски” . През 2012г. е приета във факултета по дентална медицина на медицинския университет гр. София, където се дипломира като лекар по дентална медицина с пълно отличие. По време на следването си, д-р Димова е участвала в няколко международни конференции на BASS (Балканско стоматологично общество) като част от колектив с авторски проучвания и проекти в сферата на естетиката и денталното планиране.
Клиничните интереси на д-р Димова са в областите консервативно естетично възстановяване на съзъбието и ендодонтия. Допълнителната й квалификация включва участие в курсове и семинари, част от които са :

  • Нов интердисциплинарен подход в оралната рехабилитация- 20-ти конгрес на BASS, Букурещ, 2015г.
  • Ендодонтско релечение. Предсказуеми решения при възстановявания-курс на Dr. Costin Lupu и Д-р Иван Йовчев
  • Clinical Challenges in Endodontic Retreatment- Dr Gilberto Debelian, Norway
  • Стъпка напред към по-добро ендодонтско лечение- курс на Д-р Иван Йовчев
  • Understand, Simplify and Succeed in Endodontics- Dr. Bertrand Khayat, France

Сертификатите на д-р Димова за участия в курсове и семинари, са приложени под нейната фотоснимка.
Отличната теоритична подготовка, практическите умения и стремежът към непрекъснато професионално усъвършенстване на д-р Димова, създават чувство на сигурност и спокойствие в нашите пациенти.
Д-р Димова е член на Българския зъболекарски съюз.

Д-р Мария Димова е завършила средното си образование в гимназия с преподаване на чужди езици „ Симеон Радев” гр. Перник с профил немски език и биология. През 2008 г. започва да изучава химия в химическия факултет на СУ „ Климент Охридски” . През 2012г. е приета във факултета по дентална медицина на медицинския университет гр. София, където се дипломира като лекар по дентална медицина с пълно отличие. По време на следването си, д-р Димова е участвала в няколко международни конференции на BASS (Балканско стоматологично общество) като част от колектив с авторски проучвания и проекти в сферата на естетиката и денталното планиране.
Клиничните интереси на д-р Димова са в областите консервативно естетично възстановяване на съзъбието и ендодонтия. Допълнителната й квалификация включва участие в курсове и семинари, част от които са :

  • Нов интердисциплинарен подход в оралната рехабилитация- 20-ти конгрес на BASS, Букурещ,2015г.
  • Ендодонтско релечение. Предсказуеми решения при възстановявания-курс на Dr. Costin Lupu и Д-р Иван Йовчев
  • Clinical Challenges in Endodontic Retreatment- Dr Gilberto Debelian, Norway
  • Стъпка напред към по-добро ендодонтско лечение- курс на Д-р Иван Йовчев
  • Understand, Simplify and Succeed in Endodontics- Dr. Bertrand Khayat, France

Сертификатите на д-р Димова за участия в курсове и семинари, са приложени под текста.
Отличната теоритична подготовка , практическите умения и стремежът към непрекъснато професионално усъвършенстване на д-р Димова, създават чувство на сигурност и спокойствие в нашите пациенти.
Д-р Димова е член на Българския зъболекарски съюз.

Сертификати

Call Now Button