Дентална практика Интер Дент

Ендодонтия

Какво е ендодонтия?

Зъбите имат коронка,  разположена над венеца и корен, който е здраво фиксиран в костта. Изградени са от зъбни тъкани- емайл, дентин и цимент, а в средата на зъба има кухина и коренов канал. Там се намират нерви, кръвоносни и лимфни тъкани, които се наричат пулпа.

Ендодонтията е специалност в денталната медицина, която се занимава с лечение на възпалената пулпа на зъбите и инфекция на кореновите канали.

Кога се налага кореново лечение?

Кореново (ендодонтско) лечение се налага, когато пулпата се увреди, вследствие на напреднал кариес или травма. Възниква възпаление, наречено пулпит и започва силна болка.

Ако пулпата се инфектира с бактерии (гангрена) или се образува абсцес около корена на зъба, също се провежда ендодонтска терапия.

Повторно кореново лечение (релечение) се прави, когато  каналите са лекувани, но не са обработени коректно, което се установява на рентгенова снимка.

Как се извършва кореново лечение?

Лечението започва с механична обработка с канални инструменти и химична обработка с дезинфекциращи разтвори. Съвременното оформяне и почистване на кореновите канали се постига с машинни инструменти и ендодонтски мотор. Дължината на канала се установява с прецизен апарат, наречен апекслокатор. След като каналът е добре обработен, се запълва с каналопълнежно средство. Качеството на каналния пълнеж се оценява на рентгенова снимка.

Може ли ендодонтското лечение да бъде сложна манипулация?

Кореновият канал има странични разклонения по хода на корена. Затова се говори за корено- канална система. Нейната качествена обработка се затруднява , когато има кривини и извивки. Има зъби с повече от един канал в един и същи корен. При повторно лечение на коренов канал, понякога отстраняването на пълнежното средство е трудно или невъзможно. Всички тези клинични ситуации могат да направят ендодонтската терапия сложна манипулация. В нашата клиника денталните лекари прилагат съвременна машинна техника за обработка на канали  с ендомотори и апекслокатори. Разполагаме с дентален микроскоп, който при сложни ендодонтски случаи спомага за добър краен резултат. Употребата на кофердам (изолация на зъба) е важна част от процеса на ендодонтско лечение.

Какво е кофердам?

Кофердамът е меко еластично платно, което се поставя върху зъбите. То ги изолира от слюнката и възпрепятства попадането на дезинфекционни разтвори в устната кухина при кореново лечение. В слюнката има бактерии, които ако попаднат в канала ще го реинфектират. При неговото използване се постига стерилна обработка на кореновите канали. Плътното се фиксира върху зъбите и осигурява не само стерилно лечение, но и комфорт на пациента, който спокойно може да преглъща по време на манипулацията. Елиминира се опастността от попадане на разтвори, материали или дребни инструменти в устната кухина по време на лечението. Кофердам се използва и при изработване на пломби. Прочетете повече за лечение на зъбите с обтурации (пломби) тук.

Възстановяване на зъб след кореново лечение

Много важно условие за добър краен резултат от ендодонтското лечение е възстановяване на коронката на лекувания зъб. В противен случай бактерии от слюнката могат да попаднат обратно в лекувания канал и да го инфектират отново. Това може да доведе до неуспех на кореновото лечение и загуба на зъба.

Често Задавани Въпроси

Колко посещения изисква лечението на каналите?
Обикновено лечението при неусложнени случаи може да бъде проведено в едно посещение за обработка и запълване, което продължава около 1- 1,5 часа. При сложни ендодонтски случаи и при релечение на лекувани канали, манипулацията се извършва в няколко посещения. Прави се анализ на ретгенова снимка и се преценява конкретната клинична ситуация.
Има ли болка по време на кореново лечение?
Преди лечението се поставя местна упойка и болка не се усеща. В първите дни след лечението е възможно да има лека чувствителност в зъба, която преминава в следващите дни. Рядко се налага прием на противовъзпалителни средства за кратко време.
Защо кореновото лечение понякога е неуспешно?
Корено-каналната система е много сложна и отстраняването на цялото канално съдържимо е много трудно. Техниките за обработка и запълване постоянно се усъвършенстват. Залог за успех е както работата със съвременни средства и апаратура, така и непрекъсната квалификация на лекуващия лекар. Важен фактор е и имунитета на пациента и неговата устойчивост към инфекциозни дразнители.
Call Now Button