Регистратура

Регистраторите в дентална клиника Интер Дент са свързващо звено между лекар и пациент. Често ги наричаме екип в екипа, защото работят винаги заедно и взаимно се допълват. На тях е поверена грижата за комфорта и спокойствието на пациентите преди и след тяхното лечение. Винаги са информирани за всеки детайл от предстоящите манипулации.
Регистратори в нашата клиника (от ляво надясно на снимката) са Таня Дойчинова, Мариела Драгомирова и Таня Валентинова.

Мариела Драгомирова е отговорна, лъчезарна и изключително комуникативна. Работи в клиниката още от нейното създаване. Винаги намира най-оптималното решение на всеки проблем. Вроденото й чувство за подреденост внася ред и дисциплина в „хаоса” на работното ни ежедневие. С нея общуват с удоволствие не само нашите пациенти, но и всички партньори на клиниката.

Таня Валентинова е част от екипа от създаването на клиниката. Тя притежава изключителен усет към детайла. Винаги е информирана за всяка подробност от лечебния процес. Често се шегуваме, че нейната фотогенична памет е по-сигурен източник от всеки софтуерен продукт. Винаги е лъчезарна и спокойна, а нейната отзивчивост е високо ценена, както от нашите пациенти, така и от колегите.

Таня Дойчинова има придобита квалификация по специалността „Асистент на лекар по дентална медицина” в Център за продължаващо обучение „ Хипократ”. Запозната е пряко с лечебната дейност, което спомага в задълженията й като регистратор. Тя е спокойна, старателна и последователна в работата и общуването с пациентите.

Всички от лечебния екип са напълно убедени, че качествено и съвременно лечение на денталните заболявания е трудно постижимо без старанието и високия професионализъм на денталните регистратори в клиниката.

Call Now Button