Орална хирургия

Какво е орална хирургия?

Оралната хирургия е специалност на денталната медицина, която използва хирургични методи за лечение на някои заболявания на зъбите, челюстните кости и меките тъкани в устната кухина. Чрез оперативни пластични интервенции се постига и подобряване на качеството и количеството на меките и костни тъкани. В страницата са разгледани някой от най-често прилаганите операции в оралната хирургия.

Екстракция (отстраняване)
на зъби и зъбни корени

Защо се налага изваждане на зъби?

Различни заболявания могат да наложат екстракция на зъби, някои от които са:

 • Разрушаване на зъба от кариес и невъзможност за неговото възстановяване
 • Дълбоко счупване на зъба
 • Заболяване на венците и костта (пародонтит) с разклащане на зъбите
 • Абсцес на венеца или около зъба
 • Ретинирани зъби (задържани в челюстите) – най-често мъдреци
 • Скупчени зъби – при липса на място за подреждане на зъбите с ортодонтски методи
 • Кисти в челюстите
 • Тумори

Как протича зъбната екстракция?

Всяка интервенция по отстраняване на зъб може да бъде различна по продължителност и тежест според особеностите на заболяването.  От нашия специалист-хирург, в отделно посещение, ще бъдете информирани как ще протече интервенцията, какви евентуални усложнения могат да настъпят и какви са вариантите за възстановяване след изваждането на зъба. Ако имате общомедицински здравни проблеми, ще обсъдите каква подготовка се препоръчва преди екстракцията за безопасното й извършване.
В общия случай изваждането на зъб в дентална клиника Интер Дент се извършва в следната последователност:

 1. Обезболяване – поставя се местна упойка, която осигурява напълно безболезнена процедура
 2. Отстраняване на зъба или корена
 3. Почистване и промиване на раната
 4. В екстрационната рана може да се постави продукт наречен PRF, който се получава чрез взимане на кръв от вената на пациента и се подготвя в центрофуга.  Поставя се шев, който спомага спиране на кървенето и задържа кръвния съсирек и PRF в раната.
  За PRF прочетете повече в края на статията.
 5. Подробни указания за грижи и ограничения в периода след изваждане на зъба
 6. Назначаване на медикаменти и контролен преглед

Защо възстановяването на зъба има голямо значение още преди неговото изваждане?

Някои от вариантите за заместване на зъба, който ще се екстрахира, могат да изискват допълнителни манипулации по време на изваждането. Например при възстановяване чрез зъбен имплант, неговото поставяне е препоръчително да се извърши незабавно след изваждането на зъба в същото посещение. Ако няма условия за това, в раната се имплантира костно вещество, за да не се загуби обема на костта след зарастване на раната. Свиването на костта (загубата на обема) в областта на изваден зъб е естествен процес при зарастване на всяка екстракционна рана. Прочетете повече за зъбните импланти тук.

Защо отстраняването на мъдреци може да бъде по-сложна интервенция?

Мъдреците са последните пробиващи зъби в устната кухина. Много често мястото за тяхното поникване в челюстта е ограничено и те поникват извън редицата на зъбите. Тъй-като те са последните зъби в челюстите, достъпът до тях е ограничен и труден. Често мъдреците са с отклонения в анатомията – криви и по-голям брой корени. В долната челюст те обикновено са здраво фиксирани в костта, която е удебелена. Възможните усложнения след изваждане на мъдреци са по-тежки, защото тяхното разположение е в близост до деликатни анатомични пространства и структури (нерви, кръвоносни съдове, синуси и т.н).

Екстракция на
ретинирани мъдреци

Какво е ретиниран зъб?

Зъби, които не могат да поникнат и остават задържани в челюстите са ретинирани. Ако такъв зъб поникне частично е полуретиниран. Най-често ретинират мъдреците.

Защо мъдреците често ретинират?

Мъдреците са кътници, които изникват последни в края на зъбните редици и обикновено, когато растежът на челюстите е приключил. Затова за тях може да не остане място за нормалния им пробив. При такава ситуация те поникват частично или изобщо не поникват и остават вътре в челюстта. Там могат да бъдат разположени хоризонтално към зъбите преди тях, под ъгъл или вертикално, но без възможност за поникване.

Кога е необходимо оперативно отстраняване на ретинирани и полуретинирани мъдреци?

Ретинирани мъдреци се отстраняват ако:

 • предизвикват силни болки в областта на тяхното разположение или по-далечни такива
 • са причина за възпалителни заболявания
 • разрушават съседните зъби
 • преди или след ортодонтско лечение за подреждане на зъбите, защото опитите за изникване на ретинираните мъдреци могат да доведат до повторно скупчване на зъбите и провал на ортодонтската терапия.

Опертаивно отстраняване
на кисти

Какво е киста?

Кистата е кухина, покрита със собствена епителна тъкан, изпълнена с прозрачно или кремообразно съдържимо. Има кисти на меките тъкани и на челюстни кости. Когато кистата е резултат от нарастване на гранулом на зъба, тя е разположена около върха на неговия корен. Могат да се образуват кисти и около зъби, които не са пробили в зъбните редици и са задържани в челюстите. Ако след изваждане на инфектиран зъб, инфекцията не се почисти изцяло, също е възможно развитие на остатъчна киста.

Какви симптоми предизвикват кистите в челюстите?

Обикновено неинфектираните кисти протичат безсимптомно и могат да достигнат значителни размери. Тогава съседните зъби се разместват, а в областта на кистата се опипва подутина. Най-често кистите се откриват при рентгеново изследване направено по друг повод или когато кистата се инфектира и се появят болки и оток на меките тъкани.

Как се лекуват кистите?

Кистите се лекуват оперативно, чрез радикално (напълно) отстраняване. Когато са в челюстните кости, зъбите се отстраняват (екстрахират) или само долната част от корена на зъба се отстранява заедно с кистата.

Инцизия

Срязване на меките тъкани в областта на абсцес, с цел евакуиране на гнойта.
Извършва се под местна упойка, когато абсцесът е разположен повърхностно.
При дълбоко разположени абсцеси, операцията се прави под пълна анестезия в болница.

Апикална остеотомия

При развитие на гранулом или киста около зъб, оперативно се отстранява долната част на корена на зъба заедно с възпалителното образувание. Преди интервенцията трябва да се проведе кореново лечение, за да се отстрани инфекцията в кореновия канал, довела до възпалението в костта под зъба.

Удължаване на клинична корона

Прилага се при разрушаване на зъб от кариес твърде дълбоко под венеца или при счупване на твърдите тъкани на короната на зъба, когато той не може да бъде възстановен. При определени условия, за да се избегне изваждане на зъба, се извършва операция по удължаване на клиничната корона. Тя цели извеждане на останалите твърди тъкани над костта и венеца, така че в последствие зъбът да бъде изграден и предпазен от разрушаване вбъдеще.

Открит кюретаж

Откритият кюретаж е операция за лечение при заболяване на пародонта (венеца, костта и тъканите около зъба). Представлява почистване на инфекцията чрез хирургичен достъп под местна анестезия. По време на операцията в костта около зъба може да бъде имплантирано костно вещество за възстановяването й преди да се зашият тъканите.
По данни на световни автори и по наше наблюдение резултатите са още по-добри ако заедно с костното вещество в раната се имплантира и PRF – продукт, приготвен от кръв на пациента.

Пластична корекция на меката тъкан в устната кухина

При недостатъчна дебелина на венеца, необходимост от по-голяма ширина на венеца или при отдръпване на венеца от около зъбната шийка понякога се налага трансплнтация на лигавица взета от небцето на пациента или друга област в устната кухина. Има и продукти от животински произход, които могат да бъдат използвани за тази цел, като по този начин се спестява втората оперативна рана. Техен негатив е високата им себестойност. Често такива пластични интервенции се налагат при лечение със зъбни импланти.

Костозаместване при
хирургични интервенции

Какво е костозаместване?

Поставяне на костно вещество, обработено по специфичен начин в челюстната кост. Костозаместването цели увеличаване на обема на костта на пациента или възстановяване на дефект в костта.

Кога се използва костозаместване?

 • Най-често методът се използва при лечение със зъбни импланти, когато костта в областта на отдавна изваден зъб е в недостатъчно количество за поставяне на импланта
 • По време на изваждане на зъб за запазване на обема на костта при лечение с импланти
 • След оперативно отстраняване на кисти, за запълване на кухината, която остава в челюста
 • При синус лифт – операция за повдигане на синусната мембрана и създаване на костна тъкан при лечение със зъбни импланти
 • При пародонтит (възпаление на венеца и стопяване на костта около зъба) за изграждане на кост.

Какво представлява PRF?

Aбревиатурата PRF означава “Platelet Rich Fibrin”. Фибринът е важен компонент на кръвта. Той е своеобразно “лепило“, без което заздравяването на рани по тялото не е възможно.
При прилагане на метода PRF, нашият хирург взема малко количество кръв от пациента, което се центрофугира за кратко време. При центрофугирането се филтрират и концентрират растежни фактори. След това получения продукт се поставя в раната, за да ускори и подобри нейното зарастване.
PRF се прилага при рани по цялото тяло, причинени от различни фактори. Ние прилагаме PRF за бързо зарастване на оперативни рани в устната кухина най-често при следните манипулации:

 • екстракция (изваждане) на зъби
 • поставяне на зъбни импланти – най-често в комбинация с костозаместване
 • операции на мъдреци
 • операции за подобряване на меката тъкан
Ползите от приложението на PRF са:
 • по-добро и по-бързо зарастване на раните
 • бързо възстановяване на тъканите при изваждане или имплантиране на зъб
 • по-малко подуване
 • максимално запазване на тъканите
 • силно намален риск от възпаление
 • по-малко болка или липса на такава след операция

Често Задавани Въпроси

Кога трябва да се оперира ретиниран мъдрец?
Съвременните препоръки за отстраняване на ретинираните мъдреци е операцията да се извърши в по-ранна (тийнейджърска) възраст, когато корените не са напълно сформирани и костта на челюстта не е напълно минерализирана (твърда).
Защо се налага понякога поставяне на изкуствена кост при имплантиране?
За да функционира трайно във времето, всеки зъбен имплант трябва да бъде заобиколен от достатъчно кост в челюстта. Когато тази кост не е в достатъчно количество, се налага нейното възстановяване. Това се постига с поставяне на изкуствен костен материал или собствена кост на пациента по време на или преди имплантирането.
Защо е добре да се постави PRF в раната при изваждане на зъб?
PRF е естествен продукт, получен чрез взимане на кръв от пациента. Той съдържа концентрат от растежни фактори, които стимулират зарастването на раната и профилактират възникване на възпаление и болка в периода след изваждане на зъба.
Call Now Button