Ендодонтия

За успешното лечение на заболяванията на нерва на зъба (пулпити, некроза, гангрена) или техните усложнения (периодонтит,гранулом), е необходимо прилагането на съвременни методи за обработка и херметично запечатване на корено-каналната система. Днес това включва машинно обработване с високотейпърни титанови инструменти и запълване с топла или студена гутаперка (методи за латерална кондензация, топла вертикална кондензация, crown-down техника и др. методики). Тези техники изискват специфична апаратура и допълнителна квалификация на лекуващия. Зъбите с ендодонтско лечение обикновено са силно разрушени и изискват възстановяване с допълнителни ретенционни елементи. Такива са вътрекореновите щифтове тип „радиксанкер“ или още по-съвременните фиброглас щифтове, които на този етап най-добре отговарят на изискванията в биомеханичен аспект.
Лечението на каналите на зъба в клиниката, се извършва под защитата на кофердам – гумено платно, осигуряващо стерилност на процедурата за добри клинични резултати.