Д-р Калин Соколов

Сертификати

Д-р Калин Соколов е роден в гр. Перник. Средното си образование завършва с отличен успех през 2007 година в гимназия с преподаване на чужди езици “Симеон Радев” с профил френски, английски и руски език. През 2013 г. се дипломира като лекар по дентална медицина във факултета по дентална медицина на медицинския университет в гр. София. Провежда специализация в същия факултет по специалността “Оперативно зъболечение и ендодонтия”.
Д-р Соколов има допълнителна квалификация в областта на естетичната дентална медицина и ендодонтия. Mалка част от посетените от него курсове и семинари са :

 • Endodontic microsurgery- synergy of CBCT and microscopes for predictable success- dental symposium
 • Endodontic complications- dental symposium
 • Predictable posterior composite restorations and post endo build-up
 • Advanced biological and technological consepts in modern endodontics- Dr. Gilberto Debelian
 • Оклузия, Функция и Естетика- семинар
 • Комплексна естетична рехабилитация
 • Възстановяване на зъбни редици и отделни зъби. Корекция на диастеми и треми –мастер клас на д-р Сергей Радлинский
 • The original Tri- laminar technique : comprehensive approach to direct adhesive restoration in posterior region- Dr. Gianfranco Politano
 • Understand, Simplify and Succeed in Endodontics- Dr. Bertrand Khayat, France

Клиничните интереси на д-р Соколов в областта на ендодонтията са тясно насочени към микроскопски асистираното лечение на кореновите канали на зъбите. Работата с дентален микроскоп и вродения му талант са в основата на отличните клинични резултати, които постига. Това го прави препоръчан специалист по ендодонтия от много дентални лекари извън рамките на дентална клиника Интер Дент.
Д-р Соколов е отговорен и последователен в клиничната си дейност и непрекъснато повишава своята квалификация, за да посреща предизвикателствата в тази трудна специалност. Той е внимателен и търпелив към своите пациенти, които високо оценяват това.
Сертификатите за посетените от д-р Соколов курсове, конгреси и семинари са приложени под неговата фотоснимка.
Д-р Соколов е член на Български Зъболекарски Съюз.

Д-р Калин Соколов е роден в гр. Перник. Средното си образование завършва с отличен успех през 2007 година в гимназия с преподаване на чужди езици “Симеон Радев” с профил френски, английски и руски език. През 2013 г. се дипломира като лекар по дентална медицина във факултета по дентална медицина на медицинския университет в гр. София. Провежда специализация в същия факултет по специалността “Оперативно зъболечение и ендодонтия”.
Д-р Соколов има допълнителна квалификация в областта на естетичната дентална медицина и ендодонтия. Mалка част от посетените от него курсове и семинари са :

 • Endodontic microsurgery- synergy of CBCT and microscopes for predictable success- dental symposium
 • Endodontic complications- dental symposium
 • Predictable posterior composite restorations and post endo build-up
 • Advanced biological and technological consepts in modern endodontics- Dr. Gilberto Debelian
 • Оклузия, Функция и Естетика- семинар
 • Комплексна естетична рехабилитация
 • Възстановяване на зъбни редици и отделни зъби. Корекция на диастеми и треми –мастер клас на д-р Сергей Радлинский
 • The original Tri- laminar technique : comprehensive approach to direct adhesive restoration in posterior region- Dr. Gianfranco Politano
 • Understand, Simplify and Succeed in Endodontics- Dr. Bertrand Khayat, France

Клиничните интереси на д-р Соколов в областта на ендодонтията са тясно насочени към микроскопски асистираното лечение на кореновите канали на зъбите. Работата с дентален микроскоп и вродения му талант са в основата на отличните клинични резултати, които постига. Това го прави препоръчан специалист по ендодонтия от много дентални лекари извън рамките на дентална клиника Интер Дент.
Д-р Соколов е отговорен и последователен в клиничната си дейност и непрекъснато повишава своята квалификация, за да посреща предизвикателствата в тази трудна специалност. Той е внимателен и търпелив към своите пациенти, които високо оценяват това.
Сертификатите за посетените от д-р Соколов курсове, конгреси и семинари са приложени под текста.
Д-р Соколов е член на Български Зъболекарски Съюз.

Сертификати

Call Now Button