Д-р Михаела Цветкова

Сертификати

      Д-р Михаела Цветкова е родена в град София, живяла и учила начално училище в гр. Перник. Средното си образование завършва през 2010 г. в ПГИЧЕ „Св. Методий“ – София с профил немски език.

      Възпитаник на Факултета по дентална медицина към МУ София, дипломира се през 2016 г. като магистър-лекар по дентална медицина. Още по време на следването си посещава допълнителни курсове и семинари в областта на денталната медицина. И до днес продължава да трупа нови знания и практически умения.

Всеотдайна и отговорна в работата си, прецизна към детайлите, с индивидуално отношение и грижа към всеки пациент.

Усъвършенства професионалните си умения и квалификации с различни курсове:

 1. Cracks and Matrix Revisted-by Stephane Browet
 2. Clinical Challenges in Endodontic Retreatment-Dr.Gilberto Debelian
 3. Restoration of severly damaged teeth:direct and /or Dr.Radoslav Asparuhov
 4. PRF-course-Dr. Joseph Choukroun
 5. Adhesion in Modern Dentistry:Problems and Solutions –Dr.Radoslav Asparuhov
 6. In Persuit of the Perfect Impression-Dr.Kremena Mollova
 7. Glass Fibre Technology in Dentistry-Dr.Radoslav Asparuhov
 8. Bio-Mimetic Approach to Direct Restorations-Dr.Radoslav Asparuhov
 9. Стъпка напред към по-добро ендодонтско лечение- Д-р Иван Йовчев
 10. Съвременна машинна обработка на ендодонтското пространство- д-р Йордан Търпоманов
 11. Имплантно протезиране.Мекотъканен мениджмънт посредством провизорни корони.Отпечатъчни техники.-Д-р Красимир Недевски
 12. Теоретико-практически курс по Орална хирургия и Дентална имплантология в 10 нива-доц.Стефан Златев,д-р Йордан Бурмов
  • Основи на Оралната хирургия
  • Ретенирани и полуретенирани зъби –подходи.Пиезохирургия
  • Въведение в имплантологията
  • Тъканна регенерация
  • Множествена имплантация
  • Правилно натоварване на импланти
  • Имплантология в естетичната зона
  • Компютърно водена имплантология
  • Синус лифт
  • Усложнения в денталната имплантология

      Д-р Михаела Цветкова е родена в град София, живяла и учила начално училище в гр. Перник. Средното си образование завършва през 2010 г. в ПГИЧЕ „Св. Методий“ – София с профил немски език.

      Възпитаник на Факултета по дентална медицина към МУ София, дипломира се през 2016 г. като магистър-лекар по дентална медицина. Още по време на следването си посещава допълнителни курсове и семинари в областта на денталната медицина. И до днес продължава да трупа нови знания и практически умения.

Всеотдайна и отговорна в работата си, прецизна към детайлите, с индивидуално отношение и грижа към всеки пациент.

Усъвършенства професионалните си умения и квалификации с различни курсове:

 1. Cracks and Matrix Revisted-by Stephane Browet
 2. Clinical Challenges in Endodontic Retreatment-Dr.Gilberto Debelian
 3. Restoration of severly damaged teeth:direct and /or Dr.Radoslav Asparuhov
 4. PRF-course-Dr. Joseph Choukroun
 5. Adhesion in Modern Dentistry:Problems and Solutions –Dr.Radoslav Asparuhov
 6. In Persuit of the Perfect Impression-Dr.Kremena Mollova
 7. Glass Fibre Technology in Dentistry-Dr.Radoslav Asparuhov
 8. Bio-Mimetic Approach to Direct Restorations-Dr.Radoslav Asparuhov
 9. Стъпка напред към по-добро ендодонтско лечение- Д-р Иван Йовчев
 10. Съвременна машинна обработка на ендодонтското пространство- д-р Йордан Търпоманов
 11. Имплантно протезиране.Мекотъканен мениджмънт посредством провизорни корони.Отпечатъчни техники.-Д-р Красимир Недевски
 12. Теоретико-практически курс по Орална хирургия и Дентална имплантология в 10 нива-доц.Стефан Златев,д-р Йордан Бурмов
  • Основи на Оралната хирургия
  • Ретенирани и полуретенирани зъби –подходи.Пиезохирургия
  • Въведение в имплантологията
  • Тъканна регенерация
  • Множествена имплантация
  • Правилно натоварване на импланти
  • Имплантология в естетичната зона
  • Компютърно водена имплантология
  • Синус лифт
  • Усложнения в денталната имплантология

Сертификати

Call Now Button