Дентална практика Интер Дент

Обтурации

Какво е обтурация?

Най-често срещаното заболяване в световен мащаб е кариесът. Под действието на бактерии, простите захари от храните и напитките се превръщат в киселини, които увреждат емайла на зъба и подлежащия дентин. Вследствие на това в зъбната структура се формира кухина (кавитация, кариозен дефект).

Лечението на кариеса се състои в почистване на увредената тъкан и нейното заместване с изкуствен материал, който да възстанови, функцията и естетиката на зъба. Тези цели постигаме посредством обтурациите (пломбите).

Кога се използват обтурациите?

Обтурирането (пломбирането) е най-широко използваният метод на лечение в денталната медицина. С развитието на науката и усъвършенстването на съвременните материали приложенията му стават все повече. Днес чрез обтурациите:

  • лекуваме кариес и неговите усложнения
  • възстановяваме зъбите, увредени от зъбно изтриване (абразия и атриция)
  • заместваме липсващи твърди зъбни тъкани след фрактури (счупване) на зъбната коронка
  • отговаряме на високите естетически изисквания на пациентите посредством техниката Bonding (композитни фасети)
  • затваряме треми и диастеми (разстояния между съседните зъби)
  • възстановяваме единични липсващи зъби чрез т.нар. адхезивни мостове
  • изграждаме силно разрушени зъби след проведено лечение на кореновите канали
  • шинираме зъби с изразена подвижност при пародонтално болни пациенти

Какви са видовете обтурационни материали?

Материалите, които се използват при обтуриране, могат да бъдат класифицирани най-общо според вида на връзката, която образуват с твърдите зъбни тъкани.

Изцяло механична връзка формира широко използваната в миналото амалгама. Тя представлява метална сплав, устойчива във времето, но показа редица несъвършенства, поради които днес постепенно излиза от употреба.

Композитните материали (фотополимери) образуват т. нар. микромеханична връзка с твърдите зъбни тъкани, която е много по-надеждна, по-здрава и успешна. Ние работим с фотополимеризиращи компизити от най-висок клас, при които полимеризационното свиване, типично за материала, е сведено до минимум, а устойчивостта и естетичните качества са на ниво, удовлетворяващо напълно високите изисквания към съвременната дентална медицина.

Обтурационна техника

Независимо от причината за лечение с  обтурация (кариес, изтриване или фрактура на зъба, бондинг, шиниране и т.н.), техниката следва строг клиничен протокол, за да се получи  отличен краен резултат. Преди започване на лечението се поставя локална анестезия (местна упойка). Отстраняват се увредените зъбни структури и се подготвят зъбите, които ще бъдат обтурирани. Преди да започне работата с композита, те се изолират с кофердам. Това е еластично латексово платно, което позволява да се предпазят третираните зъбни повърхности от навлажняване, тъй като за най-добро качество на връзката между твърдите тъкани и композитния материал се изисква зъбът да бъде добре подсушен. Прочетете повече за използване на кофердам тук.
Когато зъбите са изолирани, техните повърхности подлежат на специфична обработка, осигуряваща дълготрайността на обтурацията. Зъбите се третират с т. нар. ецващ гел, който ги подготвя за нанасянето на специални адхезиви- бондове. Бондът е този, който осъществява връзката между зъба и обтурацията и изпълнява ролята на своеобразно „лепило”. Ето защо неговото качество е от много съществено значение. Бондовете, с които работим в клиника Интер Дент са от най-висок клас, доказали предимствата си в клиничната практика у нас и по света. След полимеризирането на адхезива с фотополимерна лампа,  зъбната повърхност е готова за нанасяне на композитния материал. В зависимост от това къде се намира дефекта върху зъбната коронка, при обтурирането се използват различни приспособления- матрици, клинове, пръстени, транспарентни ленти. Тяхното приложение гарантира правилно и точно възстановяване на формата, големината, междузъбните контакти, както и предотвратяване увреждането на венците вследствие на неправилен контур на обтурацията.

За дълготрайността, естетиката и безопасността на всяка обтурация са от ключово значение както материалите, които се използват, така и таланта, опита и старанието на денталния лекар.

Какво постигаме чрез обтурациите?

С подобряване на качествата на  материалите за обтурации, тяхната сфера на приложение все повече се разширява.

Възстановяване на зъбните тъкани

При лечението на кариес чрез поставянето на обтурация се възстановяват увредените твърди зъбни тъкани. Така се възстановяват формата, функцията и естетиката на зъба.

При ендодонтски лекувани зъби (с обработени и запълнени коренови канали), обикновено има голямо количество липсваща зъбна тъкан. При тези случаи, преди зъба да се изгради с композит, се налага щифтово изграждане като в кореновия канал се циментира специален фиброщифт. По този начин се повишава здравината и устойчивостта на изграждането при големи по размер дефекти.

Обтурациите намират приложение при възстановяване на зъби, засегнати от абразия и атриция. Абразията представлява изтриване (износване) на зъбите, което се получава от естествената им дъвкателна функция с напредване на възрастта или при т. нар. парафункции – скърцане и стискане със зъби (бруксизъм и бруксомания). Отделни зъби могат да се изтрият при неправилна захапка или когато срещулежащият зъб е възстановен с  материал по-устойчив на износване от зъбния емайл (напр. керамика). Атрицията също е вид изтриване, но засяга единични зъби и е следствие от вредни навици. При тези случаи поради загубените твърди зъбни тъкани, нормалната височина на захапката се понижава, което води до увреждане на долночелюстната става, промени във външния вид на лицето и естетиката. Засегнатите зъби могат да развият свръхчувствителност, а участъците, където емайлът напълно липсва, са по-предразположени към кариес. Изтритите повърхности на един отделен зъб, група зъби или цялото съзъбие, могат да бъдат възстановени с композиционни материали и по този начин да се възвърнат нормалната позиция на двете челюсти една спрямо друга, функцията и естетиката на зъбите. По аналогичен начин тази техника се прилага и при лечението на фрактури (счупвания) на зъбната коронка- липсващият фрагмент се възстановява с обтурация.

Бондинг

Обтурационната техника намира приложение и в естетичната дентална медицина при т.нар. бондинг. Това е манипулация, при която видимите при говор и усмивка повърхности на зъбите се покриват с високоестетични композитни фасети с цел корекция на някои несъвършенства в цвета, формата и размерите на зъбите, които нарушават хармонията на усмивката. По подобен начин чрез използването на тези материали могат да бъдат затворени треми и диастеми (разстояния между съседните зъби), когато те са естетически неприемливи за пациента.

На първото посещение в денталния кабинет се обсъжда промяната, която пациента желае да се постигне. Взема се отпечатък от зъбите и в зъботехническа лаборатория се изготвя проект. На следващото посещение, проектът се пренася в устата на пациента, за да се индивидуализират новите форма, размери и разположение на зъбите един спрямо друг. Пациентът остава за известно време с пластмасовия проект за привикване с новия дизайн на своите зъби и преценка дали иска някаква допълнителна промяна. Промени по проекта могат да се правят многократно, докато пациентът окончателно одобри новия дизайн. Следва поетапно окончателно реставриране на всеки зъб, като пластмасовата временна фасета от проекта се отстранява в кабинета и върху зъба се нанася и моделира постоянен композитен фотополимеризиращ материал с много високи естетични качества.

За изработването на фотополимерни фасети не се изисква отнемане на зъбна тъкан (изпиляване на зъба), което е основно предимство на метода пред други методи за естетична корекция -например порцеланови корони или фасети. Изработват се обикновено в едно по- дълго посещение в денталния кабинет, но това зависи от броя на зъбите, които ще се реставрират. Методът е безболезнен, но ако конкретния клиничен случай изисква, се поставя локална упойка. При необходимост във времето фасетите лесно се поправят чрез добавяне на материал, без да е необходимо да се изработват отново, което не нарушава здравината и естетичните им качества. Това не е приложимо при други конструкции за корекция на естетиката.

Негатив на бондинг метода е, че композитите могат да променят цвета си с времето, което зависи и от навиците на пациента (тютюнопушене, употреба на кафе, червено вино и т. н.). Затова качествата на фотополимера са от съществено значение за дълготрайния естетичен резултат. Фасетите трябва да се полират един път в годината, ако е необходимо. Преценка за това се прави при периодичните профилактични прегледи в денталния кабинет.

Адхезивни мостове

Възстановяването на липсващите зъби доскоро беше задача изцяло на протетичната дентална медицина и имплантологията. Усъвършенстването на материалите обаче ни позволява да използваме и обтурационната техника при единични липсващи зъби чрез т. нар. адхезивни мостове. При тях липсващият зъб се възстановява едномоментно в кабинета, без да се налага почти никаква предварителна подготовка на носещите зъби. Това е от съществено значение особено, когато тези зъби са изцяло здрави или с малки пломби. Отпада необходимостта от услугите на зъботехническа лаборатория, тъй като изкуственият зъб се оформя от композитен  материал за обтурации върху основа от специална здрава нишка (фибровлакно), вградена в съседните, ограждащи дефекта зъби. Мостът е  удобен, достатъчно здрав, за да възстанови напълно дъвкателната функция и с високи естетични качества, тъй като цвета му е напълно идентичен с останалите зъби. Лесно може да бъде поправен при необходимост, без да се налага да се изработва отново. Адхезивният мост е постоянна конструкция в устата. Ако не се налага лечение на носещите зъби във времето, той може да служи дълготрайно и да не се налага повторното му изработване.

Този вид дентален мост е неприложим при повече от един липсващи зъби, поради недостатъчната здравина в сравнение с протетичните мостове от металокерамика или цирконий. Изисква се периодично полиране, ако е необходимо и добра орална хигиена.

Шиниране на подвижни зъби

При пациенти с по-напреднали форми на пародонтит, при които група или всички зъби вече имат някаква степен на подвижност, използваме фибровлакна и композити, с които шинираме зъбите, блокираме тяхното разклащане и удължаваме живота им. Шините са прозрачни, много тънки и се фиксират по вътрешната повърхност на предните зъби или се вграждат в дъвкателната повърхност на страничните зъби. Те са удобни, естетични и дълготрайни. Елиминират повишената подвижност на всеки отделен зъб и така предотвратяват претоварването по време на функция. Фибровлакната са съвременно и ефективно решение при нужда от шиниране на подвижни зъби.

Често Задавани Въпроси

Защо старите обтурации трябва да се подменят?​
Въпреки многобройните си качества, като всеки изкуствен материал, обтурациите имат определен срок на функционална годност. С времето композитите претърпяват свиване, което може да доведе до появата на микропроцеп между зъбната повърхност и обтурацията. В този процеп се просмукват бактерии от слюнката и хранителни остатъци и започва развитието на т. нар. вторичен кариес. Съвременните материали имат минимално свиване, но въпреки това старите и подозрителни за микропросмукване обтурации трябва да бъдат подменени.
Каква поддръжка е необходима на обтурациите?​
Поддръжката на всички тези възстановявания се състои в два основни компонента- добра хигиена и редовни профилактични прегледи. Патологичните процеси в устната кухина прогресират с времето, затова колкото по- рано бъдат открити, толкова по- лесно и минимално инвазивно е тяхното лечение.
Call Now Button