Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните:

Наименование:АМБОЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНТЕР МЕДИКА-ИНТЕР ДЕНТ“ ООД;

ЕИК/Булстат: 113559282;

Седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Петко Каравелов блок 6 ап. 5;

Адрес за кореспонденция: гр. Перник, ул. Петко Каравелов блок 6 ап. 5;

Телефон: +359 76 605 133;

E-mail: interdent.2003@gmail.com;

Информация относно компетентния орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни;

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, №2;

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, №2;

Телефон: 02/ 91 53 518;

Интернет страница: www.cpdp.bg;

АМБОЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНТЕР МЕДИКА-ИНТЕР ДЕНТ“ ООД практикува своята дейност в пълното съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27-ми април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лична информация и свободното движение на данни. Настоящият документ има за цел да Ви информира за всички възможни аспекти за обработката на личните данни от „АМБОЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНТЕР МЕДИКА-ИНТЕР ДЕНТ“ ООД и потребителските права, които притежавате във връзка с тази обработка.

  1. Какви лични данни събираме?
Политиката за поверителност на https://interdent.bg се отнася за всички лични данни, които се събират от потребителите и начина, по който тези данни се използват. Съхранява се лична информация от използването на уебсайта и от предишни посещения на други сайтове, чрез IP-адрес, вид браузър и персонални данни на устройството. Екипът на Интер Дент не допуска компромис в работата си с поверителността на личните данни на своите потребители и не ги разкрива на трети страни.
  1. Как използваме личните данни? Съхранението и обработката на поверителни данни се извършва с цел да се представят услугите, които потребителят е пожелал. Информацията служи и за анализ на потребителското взаимодействие с https://interdent.bg и подобряване на предлаганите услуги. Събирането на лични данни се прилага и за по-точно таргетиране на маркетингови материали и други съобщения към релевантна аудитория.
  2. Как съхраняваме данни?
Интер Дент събира, обработва и съхранява личните данни на своите потребители. Информацията се защитава от неоторизиран достъп посредством процеса на „криптиране“ и последващ запис в сигурна дигитална среда. https://interdent.bg работи със съвременни протоколи и софтуер за „криптиране“ за да осигури максимална сигурност за неприкосновеността на потребителите. Съхранява се и публично достъпна информация, получена от странични източници, включително и от трети страни. Интер Дент се отнася изключително отговорно с този процес и предприема нужните мерки за защита на потребителските лични данни и да осигури тяхната защита в интернет пространството.

Предоставяни услуги:

4. На кои трети страни осигуряваме достъп?

Интер Дент предоставя лични данни на трети страни само при определени от законодателството обстоятелства. Това са доставчици на услуги, които се занимават с представянето на https://interdent.bg и предлаганите услуги, като центрове за данни и аналитични компании. Осигуряването на достъп до потребителска информация се осъществява след предварително правно споразумение, в което третите страни се задължават да я съхраняват в безопасност и да я използват само за целите, за които им е предоставена.

5. Как осигуряваме сигурност на данните?

https://interdent.bg успешно осигурява сигурност за своите потребителите посредством интегрираните стандарти на индустрията,  като „криптиране“ и защитни стени. Модераторският екип на Интер Дент регулярно следи изправността на защитните системи, а достъпът до тях се осъществява единствено от оторизирани лица. Лични данни не се споделят с трети страни без предварително известяване на потребителите.

6. Какви права имат потребителите?

Интер Дент ясно осъзнава нуждата от това потребителите да имат пълен контрол върху личните си данни, въвеждайки специални предпазни мерки. Потребителите на https://interdent.bg имат право да променят или изтрият личните си данни по всяка време. Те имат и възможността да получат копие от персоналната си информация, която е съхранена на сайта. Интер Дент удовлетворява всяко едно валидно искане в рамките на 30 календарни дни. Денталната клиника се отнася изключително съвестно с потребителските данни и никога не ги предоставя на трети страни, освен ако това не се изисква по закон.

7. Как се актуализира политиката за поверителност?

Настоящият документ има за цел да информира потребителите на https://interdent.bg как се събират, използват и защитават всички лични данни. Възможно е периодична актуализация на политиката за поверителност на Интер Дент и се препоръчва регулярно посещение на тази страница.

Call Now Button